top of page
7f609c231303dbca65790f4d2a9be4ad_edited_edited.jpg

Professionele Ervaring

2023 en verder

Amsterdam, NL

Amstel Treasury Management scherp (logo).jpg

Amstel Treasury Management

  • Oprichter/eigenaar

  • Interim Treasury management en Treasury adviesopdrachten

2019 - 2022

Dubai, VAE

Fortive Corporation

Functie Dubai: - Verantwoordelijkheid voor het opzetten van een treasury center dat ging fungeren als de primaire vennootschap voor interne financieringen - Zoeken naar en inrichten van een treasury management systeem - Herdefiniëren van treasury (en fiscaal) beleid, principes, en richtlijnen - Vaststellen en implementeren van de cash management strategie en -structuren van het bedrijf om ervoor te zorgen dat de overtollige cashposities in het buitenland zo effectief mogelijk worden beheerd en geinvesteerd - Ondersteunen van de M&A- en tax teams bij het identificeren, construeren, en implementeren van financieringsstructuren die het bedrijf effectief in staat stellen acquisities (en spin off's) met een hoge frequentie uit te voeren - Opbouwen en aansturen van een treasury & tax team van 6 medewerkers

2560px-Fortive_Logo.svg.png

Resultaten: - Een roadmap voor cash management en inter-company financiering opgesteld, waarbij jaarlijkse besparingsmogelijkheden op het gebied van rente-inkomsten en kosten van meer dan USD 10 miljoen en (M&A, inter-company) financieringsmogelijkheden van meer dan USD 1,0 miljard zijn geïdentificeerd. - Een aantal (multi-valuta) cash pools in Europa en Azië geherstructureerd, en het plan voor een pooling structuur gericht op het concentreren van cash in en vervolgens het ontrekken van deze posities uit China en andere Aziatische gebieden voltooid - Grotendeels een inter-company factoring programma geïnitieerd en geïmplementeerd met het doel om een ​​aanzienlijke repatriëring van fondsen naar de VS te vergemakkelijken (tot heden voor meer dan USD 200 miljoen gerepatrieerd) - De keuze voor een treasury management systeem geïnitieerd en leiding gegeven aan het end-to-end implementatietraject, inclusief het initiëren van een Corporate lidmaatschap van SWIFT, het verkrijgen van een BIC, en rechtstreekse toegang tot het SWIFT netwerk voor betalingsdoeleinden - Aanzienlijke verminderingen van valuta risico posities geïdentificeerd, en met de introductie van een netting-oplossing voor één van de werkmaatschappijen significante besparingen en efficiency verbeteringen gerealiseerd (inclusief de introductie van financiële (FX) supply chain mapping) - Een nieuw treasury & tax team van 3 medewerkers aangenomen, getrained, en ondersteund

2013 - 2017

Rotterdam, NL & New York, VS

2560px-Bunge_Limited_Logo.svg.png

Bunge Limited

Functie New York: - Wereldwijde verantwoordelijkheid voor kapitaalmarktactiviteiten voor het bedrijf, inclusief analyse van de kapitaalstructuur, en het ontwerpen en de uitvoering van financieringsstrategieën uit een breed scala aan financieringsopties via een Master Trust structuur - Primaire verantwoordelijkheid voor het beheer van de bankrelaties van het bedrijf met een bankgroep van >50 instellingen, inclusief periodieke beoordelingen met de krediet-/risicoteams van de banken (en ondersteuning bij de ontwikkeling van een (in-house) 'share of wallet' platform) - Ontwerpen en uitvoering van de strategie voor het beheer van het liquiditeitsrisico van het bedrijf om ervoor te zorgen dat het bedrijf gedurende de hele cyclus toegang houdt tot betrouwbare en toereikende kapitaal bronnen - Beheerder van het 'capital allocation framework' van het bedrijf, waaronder het beheer van aandeleninkoopactiviteiten en M&A- en CapEx-financiering, variërend van het bepalen van de schuldcapaciteit van het bedrijf tot het ontwerpen van de financieringsstrategie voor aanstaande M&A transacties/projecten - Aansturen van een team van 3 medewerkers in WHQ White Plains (VS) Functie Rotterdam: - Wereldwijde verantwoordelijkheid voor alle cash management activiteiten voor het bedrijf, waaronder diverse cash pooling- en sweeping-structuren, cash flow prognoses en (SWIFT) betalingsverwerkingsinitiatieven - Verantwoordelijkheid voor vrijwel alle treasury-activiteiten in de EMEA en Noord-Amerikaanse regio's, waaronder het afsluiten van lokale financieringsarrangementen en het identificeren en beheren van valutarisico's - Leiding gegeven aan een team van 15 front-office medewerkers (FO) in Rotterdam, St. Louis (VS) en Genève (CH). Begeleiden van back-office (BO) en middle-office (MO) teams. Office manager van het kantoor in Rotterdam (~20 medewerkers)

Resultaten New York: - Een doorlopende kredietfaciliteit van USD 1,75 miljard heronderhandeld en verlengd - Tezamen met het treasury team en de CFO, drie obligaties uitgegeven op de Amerikaanse en Europese obligatie markten (USD 500 en USD 700 miljoen en een inaugurele EUR 600 miljoen (gevolgd door een verhoging van nog eens EUR 200 miljoen)), evenals verschillende gecommitteerde en niet-gecommitteerde, bi-laterale faciliteiten in ongeveer een jaar tijd - Een (onderscheiden) securisatie programma voor handelsvorderingen van USD 700 miljoen heronderhandeld en verlengd, waarbij overeenstemming werd bereikt over aanzienlijke programmaverbeteringen en belangrijke kostenbesparingen - Samen met de Corporate Treasurer, de relaties met de ratingbureaus (S&P, Moody's, en Fitch) beheerd en verder ontwikkeld, inclusief het ‘opleiden’ van deze bureaus over sectorspecifieke kwesties en methodieken - Voortdurend gewerkt aan oplossingen/initiatieven op het gebied van (gestructureerde) handelsfinancieringen - Strategieën ontworpen en geïmplementeerd om de renterisico's en monetaire (netto-investerings) valutarisico's van Bunge te beheren - Diverse treasury-gerelateerde beleidslijnen opgesteld en geimplementeerd (bijv. valutarisico management, (gestructureerde) handelsfinancieringen, joint venture investeringen), rekening houdend met regionale verschillen (ontwikkelde versus opkomende markten) Resultaten Rotterdam: - Teams met verschillende FO-, MO- en BO-taken in de verschillende regio's geherstructureerd - Een wereldwijde, multi-entiteit, cross-currency, notional cash pool geimplementeerd - Verschillende (on/off balance sheet) werkkapitaal financieringsprogramma's geinitieerd, goed en/of afgekeurd, en geimplementeerd (repo programma, hybride treinwagon lease programma, (reverse) factoringprogramma's), rekening houdend met impact op WACC, ROIC, RoE, NI, de kredietbeoordelingen van de rating bureaus, evenals op de Master Trust van het bedrijf - Het inter-company financieringsmodel en een fiscaal voordelige CDS regeling (met Tax) herzien en vernieuwd - De 'hogere' landenrisico's van het bedrijf (bijv. Brazilië, Argentinië, Oekraïne, Turkije) beheerd

2010 - 2013

Rotterdam, NL

AB Sciex (onderdeel van Danaher Corporation)

Resultaten: - Voor en na de overname van de AB Sciex activiteiten door DHR (asset deal), een cruciale rol gespeeld bij het opzetten en registreren van ~35 juridische entiteiten over de hele wereld. Een, vanuit fiscaal perspectief, structuur opgezet voor de meest optimale financiële/fiscale stromen voor producten en diensten wereldwijd (rekening houdend met de ERP systeem transititie, organisatorische, en tijdsbeperkingen), en de operationele start van een nieuw wereldwijd bedrijf met ~USD 600 miljoen aan inkomsten vanaf de eerste dag in slechts een paar maanden tijd ondersteund (binnen senior Finance team van 3) - Een Finance SSC in Nederland opgebouwd en ondersteuning verleend voor een SSC in Singapore en in Noord-Amerika. Een nieuw treasury team aangenomen en opgeleid - Een wereldwijd transfer pricing beleid opgezet (met externe adviseurs), en er met tijdige aanpassingen voor gezorgd dat alle distributeurs, verkoop agenten en service-entiteiten adequate inkomsten marges behaalden, evenals het opstellen van alle inter-company overeenkomsten en andere documentatie (voor belastingdoeleinden) - Een Singaporese pioneer grant, alsmede verschillende belasting- en douaneafspraken (transfer pricing) heronderhandeld - Werd verzocht om een ​ bedrijfsoptimalisatie project uit te voeren bij Leica Bio/Microsystems, evenals een functionele en risico analyse studie bij Videojet Technologies, twee andere DHR maatschappijen, uit te voeren - Leiding gegeven aan een team van 3 medewerkers, waarvan 1 in Californië, VS. Vervolgens een financieel (SSC) team van 10 medewerkers (ingehuurd en) aangestuurd

Danaher_Corporation_logo.svg.png
SCIEX_logo.png
applera-logo-png-transparent.png

1999 - 2010

Rotterdam, NL & Norwalk, VS

Applera Corporation

Resultaten: - Een internationale treasury roadmap opgesteld, waarin opgenomen het (opnieuw) opbouwen van de Europese treasury, tax en, US FX teams. - Een network banking structuur in Europa, Japan, en de Asia-Pacific regio geconstrueerd en geimplementeerd, tezamen met een uitbreiding van het interne ('in house') bank model wereldwijd en het inrichten en uitrollen van een treasury management systeem, inclusief het 'straight-through' verwerken van diverse soorten lokale en internationale betalingen, waardoor substantiële materiële en immateriële besparingen werden gegenereerd. - Het multifunctionele project voor de introductie van de euro geleid (met een commerciële leider), inclusief het beoordelen van de verkoop- en marketingimpact en het upgraden van SAP naar euro-gereedheid. - Werd verzocht om de Europese tax functie te stabiliseren en te leiden. - Diverse multifunctionele projecten ten behoeve van nieuwe bedrijfsverandering- of verbeteringsprocessen geleid, evenals de implementatie van een shared service center-model, een (fiscaal) structureringsproject (principaal/commissionaire model) en daaropvolgende verbeterings- en conversieprojecten. - Werd gevraagd om een ​​opdracht in WHQ (VS) uit te voeren met betrekking tot het wereldwijde valuta risico management beleid; daarna hier de verantwoordelijkheid voor genomen. Dit betrof ook de input voor en advies aan de accounting teams voor de correcte toepassing van SFAS133, en het opnieuw opzetten van het geconsolideerde prognose model voor valuta risico's. - Een vergelijkende analyse gemaakt voor "Wallstreet" van de impact van het (zeer gestructureerde) FX programma ten opzichte van de diverse concurrenten van het bedrijf (hun FX programma's). - Mede leiding gegeven aan het HIA-initiatief (cash repatriëring naar de VS). - Leiding gegeven aan een team van 8 medewerkers, waaronder 2 in de VS en 2 douane-experts op een dotted line basis.

1994 -1999

Zaventem, BE

Campbell Soup Company

Campbell_Soup_Company_logo.svg.png
CSM-logo.png

1991 - 1994

Antwerpen, BE

CSM NV

Amsterdam, NL

1986 - 1991

Thyssen Bornemisza Group

TBG download (1).jpeg

1992 - 1996

bottom of page