top of page

Hoe kunnen MKB Bedrijven profiteren van (Interim) Treasury Services?

MKB bedrijven kunnen, mijns inziens, zonder uitzondering, maar allicht in meerdere of mindere mate profiteren van de expertise van treasury professionals:

 • Denk aan het optimaliseren van niet alleen de kapitaalstructuur van uw bedrijf (eigen vermogen versus vreemd vermogen) of liquiditeiten beheer om adequaat en tijdig voorbereid te zijn op groei of, in het voorkomend geval, op periodes van financiële stress, maar ook, als onderdeel hiervan, aan het verbeteren van uw werkkapitaal positie via alternatieve financiering of andere oplossingen.

 • Denk aan het matchen van de risico's in uw activa met de risico's in uw passiva.

 • Denk aan het identificeren van de bronnen van verschillende “dagelijkse” risico’s en uitdagingen in uw bedrijf, zoals mismatches tussen betalingsvoorwaarden aan uw klanten of van uw leveranciers, of aan periodiek vastgestelde prijslijsten in vreemde valuta, of aan de (on)mogelijkheden om prijsverhogingen op te leggen aan de in- en/of verkoopkant van uw bedrijf.

 • Denk aan liquiditeits-, valuta- of kredietrisico's en het bieden van diverse mogelijkheden om deze risico's te mitigeren en/of, al naar gelang, opportunistisch(er) te beheersen.

 • Denk aan het verkrijgen van een beter inzicht in hoe een financiële tegenpartij (bijvoorbeeld een bank, lease- en/of factoringmaatschappij, ratingbureau, (private equity) investeerder, etc.) naar uw financiële gegevens en/of uw bedrijf kijkt.

Voorbeelden van (Interim) Treasury Services

Ik, of één van mijn interim treasurer collega's, kan u als opdrachtgever bijvoorbeeld ondersteunen bij:

 • Het uitvoeren van alle 'dagelijkse' verantwoordelijkheden op het gebied van treasury management, zoals cash management, cashflow prognoses, liquiditeits- en investeringsmanagement, valutarisicobeheer, bankrekeningen beheer (bijv. KYC-proces), betalingsverkeer, diverse financiële analyses, beoordeling en onderhandelingen van bankkosten, enz. zowel op interim- als op project basis;

 • Het analyseren van de financiën van uw bedrijf en het bepalen van de optimale (huidige en toekomstige) kapitaalstructuur, gevolgd door het identificeren van de verschillende opties voor (kapitaal en schuld) financiering, inclusief het aangeven van de voor- en nadelen van iedere optie, timing, benchmarks, enzovoort. Dit kan, afhankelijk van uw bedrijf, sector en wensen, ook ondersteuning bij het identificeren van aan duurzaamheid gekoppelde financieringsopties betreffen;

 • Het ondersteunen bij de analyse en dus bij het identificeren van de meest haalbare opties om uw kapitaal te alloceren aan, bijvoorbeeld, investeringsuitgaven, schuldaflossing, aandeelhouders (dividenden of aandelen terugkopen), en/of aan fusies en overnames;

 • Het ondersteunen bij het opstellen en onderhouden van betrouwbare vrije kasstroom prognoses, gebaseerd op geteste prognose modellen, inclusief what-if scenario planning;

 • Het begeleiden in de keuze van financiële dienstverleners (denk aan: banken, lease- en factormaatschappijen, financiële dienstverleners, software systeem aanbieders, enzovoort) en hun oplossingen/voorstellen, inclusief benchmarking indien beschikbaar, alsmede het ondersteunen bij of het leiden van de onderhandelingen met dergelijke aanbieders (denk aan: treasury management systeemkeuze, of specifieke documentatieclausules waarover u misschien opnieuw wilt onderhandelen of waarvan u op de hoogte moet zijn), of zelfs overleg met specifieke leveranciers of klanten (denk aan: facturering van valuta-alternatieven/natuurlijke hedging-mogelijkheden);

 • Het adviseren bij het efficiënter en naadlozer maken van de 'procure-to-pay' en 'invoice-to-collect' processen, of deze veiliger (denk aan fraude, fouten) en kosten effectiever te maken door middel van geautomatiseerde (systeem/interfacing) oplossingen;

 • Het analyseren van de verschillende soorten transactie/translatie of directe/indirecte valutarisico's waaraan uw bedrijf kan zijn blootgesteld, inclusief advies over de verschillende manieren om deze risico's te beperken en/of te beheren vanuit een risico en kansen perspectief (denk aan: natuurlijke hedging, hedging met spotcontracten, termijncontracten of opties (inclusief de beschikbare tools om deze het meest effectief uit te voeren), of met specifieke valutaclausules in bijvoorbeeld koopcontracten of distributieovereenkomsten);

 • Het analyseren van en adviseren hoe de investeringen van uw bedrijf in het buitenland, indien van toepassing, kunnen worden gestructureerd en hoe deze het meest aantrekkelijk kunnen worden gekapitaliseerd/gefinancierd (denk aan: financieringskosten, valuta-, geopolitieke, of belasting gerelateerde risico's, beperkingen op de repatriëring van geldstromen), samenwerken met uw tax manager of externe belastingadviseurs, zoals van toepassing, inclusief het ontwerpen, implementeren, en documenteren van correcte, fiscaal conforme leningsstructuren tussen bedrijven (denk aan: regels voor onderkapitalisatie en aftrekbaarheid van rentelasten, permanent geïnvesteerde leningen tussen bedrijven, transfer pricing, argumentatie en documentatie, enz.);

 • Het begeleiden van uw bedrijf bij de export- of importactiviteiten met betrekking tot het identificeren en naleven van handelsbeperkingen en het adviseren bij gerelateerde risico's en uitdagingen (denk aan: geopolitieke, krediet of incassorisico's, verschillende soorten documentair krediet, de meest geschikte trade finance partners, tijd & moeite besparende platform oplossingen, enz.);

 • Het geven van basis tot meer geavanceerde (treasury gerelateerde) trainingen aan u en uw teamleden over de aandachtsgebieden en uitdagingen die relevant of specifiek zijn voor u en uw bedrijf;  

 • Enzovoort.

Consultancy en Interim Treasury Management Diensten

Mijn diensten kunnen variëren van een projectmatige, gerichte opdracht op één van de hiervoor genoemde treasury management gebieden tot zeer operationele interim treasury management aanstellingen. Dergelijke opdrachten/afspraken kunnen worden overeengekomen voor een bepaald aantal dagen of uren met een (project gebonden) opleveringstermijn tot full- of parttime werk weken voor (meestal) een periode van een aantal maanden. Zo kunnen wij bij projectmatige opdrachten ook een commissie- of prestatie percentage (op besparingen), of bij interim aanstellingen een dagtarief overeenkomen, zoals u dat wenst.

Kan ik u helpen bij het oplossen van elk (treasury gerelateerd) probleem of project?

Nee, hoogstwaarschijnlijk niet. Ik heb bijvoorbeeld weinig praktische ervaring met e-commerce uitdagingen, of ben niet de beste bron als u op zoek bent naar API oplossingen. Ook als u een zeer specifiek handelsfinancieringsvraagstuk wilt oplossen, verwijs ik u graag naar interim treasury professionals in mijn netwerk die u op dit gebied veel beter kunnen ondersteunen dan ik. Daarnaast heb ik er geen probleem mee om u in contact te brengen met oud-collega's, ook inmiddels als consultants werkzaam, die u kunnen helpen bij meer specifieke, commodity-gerelateerde uitdagingen. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Ik hoop dat u van deze introductie hebt begrepen dat er nogal wat specifieke expertise in professioneel treasury management gevraagd kan worden. Expertise die ik, ook niet met of wellicht juist door mijn 35 jaar ervaring, in specifieke aandachtsgebieden niet up-to-date heb of waarvoor ik meer ervaren en technisch onderlegde collega's kan voorstellen.

 

In alle voorkomende gevallen zal ik u ondersteunen in het zoeken naar en vinden van de beste oplossing voor u, als klant, hetgeen betekent degene die het beste bij uw bedrijf past en niet noodzakelijkerwijs degene waar ik het meeste baat bij zou kunnen hebben.

bottom of page